Osposobljavanje za rad kod poslodavca je program kojim se nezaposlenom licu iz evidencije Zavoda omogućava sticanje novih znanja i vještina radi zapošljavanja kod tog poslodavca. Ciljevi realizacije ovog programa su povećanje zaposlenosti i zapošljivosti učesnika programa i zadovoljenje kadrovskih potreba rada.

Zavod učestvuje u finansiranju troškova realizacije programa u visini ukupnih troškova za dvije do četiri minimalne zarade po učesniku programa, a zavisno od dužine rada zaposlenog nakon realizacije programa. Predviđeni troškovi realizacije programa su troškovi zarada instruktora koji može biti ili zaposleni kod poslodavca i/ili angažovan kao spoljni saradnik i materijalni troškovi realizacije programa.

Program osposobljavanja kod poslodavca

U turističkoj agenciji RAMS su preko ovog programa zaposlene dvije osobe: Edina Borančić i Lejla Hajdarpašić. Zaposlene će prva tri mjeseca plaćati ZZZCG, a nakon tog perioda agencija će zaposliti jednog ili oba kandidata, minimalno 6 mjeseci.