NAčIN PLAćANJA

Dragi korisnici naših usluga, 

 

Naše usluge možete platini na sledeći način:

1. Uplata gotovinom

  • U našoj poslovnici na adresi Ul. Slobode, Bijelo Polje, 84000 Crna Gora

2. Uplatom na žiro rač. agencije (uplate iz C.Gore):

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • uplatioc: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
  • svrha uplate: vrsta usluge, nrp.avio karta, aranzman, smjestaj...
  • primatelj: Rams Explorer d.o.o. - Turistička agencija Rams, 84000 Bijelo Polje
  • transakcijski račun: 550-17656-77, Societe Generale Montenegro; 520-22087-65 Hipotekarna banka;

Uplatnicu ili potvrdu o uplati pošaljite putem e-maila na rams@t-com.me ili preko vibera/whatsapp-a na 069/205-600 067/ 302 270

 3. Uplatom putem bankovne doznake na devizni  račun agencije za uplate iz inostranstva:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • Predračun agecije sa instrukcijama za plaćanje,
  • Vazna napomena: Ukupne troškove transfera novca plaća korisnik ulsuga. Rams ne prihvata bilo kakve troškove nastale transferom novca. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi korisnik usluga u cjelosti.

 

 

Sign In